Formularz zgłoszenia na ferie zimowe 2021
Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Szczegóły na stronie www.ukssalwator.pl zakładka "do pobrania"


Pola oznaczone gwiazdką [ * ] - należy wypełnić obowiązkowo.

Nazwisko i Imię:  
[ * ]

PESEL:

[ * ]
Dokładny adres zamieszkania:  
[ * ]
Telefon kontaktowy:  
[ * ]
Adres e-mail:
[ * ]
Zgłaszam chęć uczestnictwa w (prosimy zaznaczyć interesujący Państwa termin): [ * ]
Zimowa ultrasportowa półkolonia - Kraków 04 - 08.01.2021   
Feryjne wyjazdy na stok 11 - 15.01.2021   
Uwagi dodatkowe informacje:
Proszę o wystawienie rachunku:

 TAK

 NIE

Dane do rachunku :
Wysyłając wypełniony formularz (kartę zgłoszenia) potwierdzam chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz akceptuje warunki uczestnictwa.