Formularz zgłoszenia - Wyjazd weekendowy 5.01.2019
koszt 120zł /osoba + 55zł karnet


Pola oznaczone gwiazdką [ * ] - należy wypełnić obowiązkowo.

Nazwisko i Imię:  
[ * ]

PESEL:

[ * ]
Dokładny adres zamieszkania:  
[ * ]
Telefon kontaktowy:  
[ * ]
Adres e-mail:
[ * ]
Zgłaszam chęć uczestnictwa w wyjeździe dnia 5.01.2019: [ * ]

Wyjazd na:

rodzaj wyjazdu:

Uwagi: